Výzva autorům

Kolegové a kolegyně,

česká a slovenská literatura žije po roky nenápadně za přítomnosti a energie z našich lesů, rybníků, řek, hor, mlhy, jejich klidu, míru a prosté existence. Chceme, stejně tak jako vědkyně a vědci, studentky a studenti, vyslat důkaz o tom, že krajina a její současný stav není literární veřejnosti lhostejný. Za vašeho přispění bychom chtěli otevřít platformu, která dá impuls nové éře přírodní lyriky.

Přírodní lyrika byla léta vlastně vysmívaná a přehlížená, možná i právem, protože často vycházela z romantických představ o přírodě beze snahy o její komplexnější poznání. Ostatně přehlížený byl i náš vztah k přírodě samotné. Nejde (alespoň ne v první řadě) o to dohodnout se, co příroda je a co není, podstatný je spíše úhel pohledu na to, co žije samo o sobě, vně člověka i mimo.

Naším cílem je pokusit se dát pojmu přírodní lyrika nový obsah, hodný 21. století. Žijeme v éře, kdy mnohé naše postoje musejí být přehodnoceny, mnohé cesty, po kterých jsme šli, musíme opustit a hledat cesty nové. Zatímco lidé před námi mohli tušit, my už zcela jistě víme, že pokud chceme jít dál, musíme jinudy.

Stojíme tváří v tvář největším problémům, které kdy lidstvo muselo řešit, na prahu globální klimatické změny a šestého velkého vymírání živočišných a rostlinných druhů.
Jsme ale přesvědčeni, že situace není zcela ztracena, jelikož alespoň víme, co je hlavní příčinou tohoto dramatu: především my sami, růst naší populace, příliš rychlé čerpání zdrojů, zabírání dalšího území, ale kromě toho i stoupání naší spotřeby; naše neskromnost.

Věříme, že je třeba hledat nové šetrnější cesty a přístupy. Chceme hledat nový jazyk, kterým o přírodě mluvit, nové způsoby, jak ji vnímat, jak se k ní vztahovat a tím se opět stávat její odpovědnou součástí.

JAK BÝT SOUČÁSTÍ

Chtěli bychom enviromentální poezii, prózu a eseje propagovat nejen samostatně prostřednictvím vlastní webové platformy, ale i následně redakčně a foundraisingově připravit sborník, autorská čtení, tematická čísla literárních časopisů a další vstupy do českých médií.

Pokud se chcete k projektu připojit, zašlete nám prosím tu část své tvorby (poezie, próza, publicistika, esej), jíž byste chtěli k těmto tématům promluvit. A to na adresu prispevky@prirodnilyrika.cz 

Děkujeme a těšíme se na vaše příspěvky!

S pozdravem

Za inciativu PL

Pavel Zajíc a Radek Štěpánek